LADARA s.r.o. - agentura domácí péče

Čankovská 1021/19, 360 05 Karlovy Vary Karlovarský kraj

Web: www.ladara.eu
IČO: 26395134
Email: andrejkiv.p@seznam.cz
Email: ladara@ladara.eu
Telefon: +420 353 549 325 - domácí zdravotní péče LADARA
Telefon: +420 353 549 325 - domácí péče LADARA
Mobil: +420 777 121 142 - paní Andrejkivová (majitelka)
Mobil: +420 777 143 452 - agentura domácí péče, ošetřovatelka

Pečovatelská služba v Karlovarském kraji

 • Naše poslání:
  Naším posláním je pomáhat všem znevýhodněným osobám (osoby s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením či senioři) tak, aby byly schopny žít plnohodnotným životem v kruhu své rodiny, ve svém přirozeném (domácím) prostředí. Naší snahou je poskytovat komplex služeb a úkonů (např. pomoc při hygieně, drobný úklid, doprovod do společnosti, atd.) vedoucích k zachování soběstačnosti uživatele sociální služby, umožnit mu zapojení do běžného života, naplňovat jeho potřeby, zachovat dosavadní způsob života a jeho setrvání v domácím prostředí. Tímto pomůžeme vyřešit uživateli jeho nepříznivou situaci a případně zamezit jeho sociálnímu vyloučení. Tato sociální služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí, kde uživatel žije, pracuje nebo se vzdělává. Je zajišťována na základě aktuálních potřeb a přání uživatele v předem stanoveném rozsahu, nikoli výčtem úkonů.
 • Krátkodobý cíl:
  vyřešit nepříznivou sociální situaci uživatele,
  poskytovat komplex služeb a úkonů vedoucích k soběstačnosti uživatele sociální služby,
  umožnit zapojení uživatelů do běžného života,
  pomáhat uživateli překonávat jeho omezení a tím zvyšovat kvalitu jeho života.
 • Dlouhodobý cíl:
  Prodloužit dobu, kterou lidé mohou žít ve svém přirozeném prostředí a nemuseli jít do pobytového zařízení.
 • Kapacita
  Pečovatelská služba můžeme denně poskytnout péči 140 uživatelům.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PRINCIPŮ:
respektování lidských práv a důstojnosti uživatelů,
podpora soběstačnosti uživatele,
podpora života uživatele v rámci jeho přirozeného sociálního prostředí,
časová a místní dostupnost služby,
vysoká profesionalita pracovníků v sociálních službách.

Domácí zdravotní péče v Karlovarském kraji

Ve vyspělých zemích je domácí zdravotní péče (neboli Home Care) považována za systém zdravotní péče, který:

udržuje rodinu pohromadě i v době nemoci,
zlepšuje psychický stav nemocných a umožňuje trvalou podporu Vaší rodiny,
zlepšuje fyzický stav nemocných, vylučuje nakažení nemocničními infekcemi, urychluje hojení a umožňuje trvalou podporu Vaší rodiny,
snižuje náklady na zdravotní péči (mimo jiné i díky rychlejšímu uzdravení).

Lidé se po staletí léčili pouze v kruhu rodiny, teprve poslední desetiletí přenesla léčbu do ústavů, mimo domov. Dnešní doba však stále více umožňuje dalším a dalším pacientům léčit se doma, kde se o ně starají kvalifikované zdravotní sestry. Dnes může probíhat doma i léčba, která dříve byla bez pobytu na nemocničním lůžku jen těžko myslitelná.

Proč zůstávat v nemocnici kvůli třeba jen injekcím nebo převazu rány? Nemohla by to provést kvalifikovaná zdravotní sestra u Vás doma - u pacienta? Ale samozřejmě mohla!

A to je princip domácí zdravotní péče, protože „Málokdo se do nemocnice těší...“

Ověřená firma

Otevírací doba

 • Pondělí 8.00-15.30 hod.
 • Úterý 8.00-15.30 hod.
 • Středa 8.00-15.30 hod.
 • Čtvrtek 8.00-15.30 hod.
 • Pátek 8.00-15.30 hod.
 • Sobota Zavřeno
 • Neděle Zavřeno
Provozní doba poskytované péče - 24/7, Pečovatelská služba - po-ne 7.00-21.00

Kontaktovat firmu