Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. - terénní sociální služby Sokolov

Hornická 1595, 356 01 Sokolov Karlovarský kraj

Web: www.agenturapomoci.cz
IČO: 26395517
Email: djanurova@volny.cz
Telefon: +420 352 600 588
Mobil: +420 724 295 610 - paní Janurová

Jsme terénní sociální služba, navštěvujeme své klienty v jejich domácnosti.

Odborně vyškolení pracovníci asistují při úkonech péče o vlastní osobu a úkonech zvládnutí soběstačnosti, kdy cílovou skupinou jsou osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným onemocněním a senioři.

Věkově to jsou děti od 3 do 15 let, dorost od 16 do 18 let, dospělí od 19 do 64 let věku a dále senioři od 65 let věku.

Úkony, které jsou u klientů prováděny, jsou dány zákonem a jsou uvedeny ve smlouvě s klientem. Zde vždy záleží na klientovi, co, jak a kdy si přeje od naší pomoci.

Nabízíme:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy – pomoc při přípravě jídla nebo pití
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Ověřená firma

Otevírací doba

 • Pondělí 8:00 - 17:00 hod.
 • Úterý 8:00 - 17:00 hod.
 • Středa 8:00 - 17:00 hod.
 • Čtvrtek 8:00 - 17:00 hod.
 • Pátek 8:00 - 14:30 hod.
 • Sobota Zavřeno
 • Neděle Zavřeno
možnost 24 hodinové péče

Kontaktovat firmu