PSYCHOTERAPIE MLADÁ BOLESLAV, Mgr. Petra Urbanová

Šafaříkova 276, 293 01 Mladá Boleslav III Středočeský kraj

Web: www.psychoterapie-urbanova.cz
IČO: 74482238
Email: urbanova.petra.cz@gmail.com
Email: urbanova.petra.cz@seznam.cz
Mobil: +420 603 316 290 - paní Mgr. Urbanová (majitelka, psychoterapie)

Nabízíme individuální a skupinové psychoanalytické terapie.

Řešíme aktuální problém, například ztrátu zaměstnání, úmrtí někoho blízkého, partnerský rozchod, problémy s dětmi, rodiči, nebo výrazně zhoršení Váše zdravotního stavu.

 

 

Individuální poradenství:

- Individuální sese trvá 50-60 minut, kdy klient sedí v křesle, nebo leží na sofa. 
- Psychoanalytické poradenství je intenzivní psychickou zátěží. Je to dlouhodobá hlubinná analýza, práce se sny, zpracování minulých zátěží a traumat.
- Psychoanalytické poradenství zahrnuje minimálně 250 hodin intenzivní analýzy s frekvencí setkávání 2x týdně.
- Klient si zvolí dle svých možností a možností terapeuta den i čas sese tak, aby si ji mohl zakomponovat do svého časového harmonogramu.
- Tato forma poradenství je vhodná pro klienty se snahou se zásadním způsobem změnit a posunout svůj život vpřed šťastnějším směrem.
 

Skupinové poradenství:

- Skupinu psychoanalytického poradenství tvoří obykle 3-5 klientů, kteří preferují více dynamický přístup.
- Skupinové poradenství tak může tvořit například i pracovní tým.Významný posun pro podnikání a efektivnější spolupráci je zde tak zcela zásadní.
- Pracovní týmy zde mají příležitost ke  stmelení celého týmu a k získání návyku fungovat v týmové dynamice, řešit konfliktní situace  a vytvoření správné týmové komunikace . 
- Psychoanalytické  skupinové poradenství umožní  vaší firmě, aby vedení a tým hovořili stejným jazykem. Neboť jedině tak se mohou vždy domluvit.
- Jedná se zde tedy o intenzivní typ supervize a  poradenského teambuildingu. 
- Časová  dotace u skupiny se řídí počtem členů skupiny. Orientační čas každé sese: od 90 do 180 minut.
- Skupinové sezení moderuje psychoanalytik, někdy i koterapeut.
- Sezení skupiny jsou situována do podvečerních a večerních hodin. 
- Nejdříve však od 18.hodiny. 
- Klienti se na těchto unikátních sesích setkávají jednou týdně. 
- Skupina se otvírá každý rok v březnu a v září, vždy po sestavení  klientů, kteří hodlají vytrvat v této specifické formě sebepoznání.
 

Párové poradenství:

- Párové sezení je vhodnépro řešení partnerských a manželských problémů, sezení trvá 90 minut.
- Vždy trvám na účasti obou partnerů.
- Partnerská sezení nelze kombivat s individuální terapií. 

Ověřená firma

Kontaktovat firmu