HOSPIC V MOSTĚ O.P.S. - zdravotnické zařízení ošetřovatelského typu Most

Svážná 1528, 434 01 Most Ústecký kraj

Web: www.hospic-most.cz
IČO: 25419561
Email: hospic@mostmail.cz
Telefon: +420 476 000 166 - recepce, půjčení pomůcek
Telefon: +420 476 000 167 - paní Mgr. Lainová (sociální pracovnice)
Mobil: +420 776 286 265 - paní Števicová (ředitelka)
Mobil: +420 773 318 244 - paní Štěpánková (asistentka ředitele)
Mobil: +420 775 025 508 - paní Mgr. Hanzlíková (manažer péče)

Společnost Hospic v Mostě, o.p.s. byla založena proto, aby všem, kteří se ocitnou ve velice vážné životní situaci způsobené závažným onemocněním s neblahou prognózou, poskytovala kvalitní služby, oporu a pomoc.

Kvalitní lékařská, ošetřovatelská, sociální, duševní a duchovní péče o umírající pacienty.

Hospic je zdravotnické zařízení ošetřovatelského typu, kde se v maximální míře využívá poznatků paliativní medicíny.

Je to systém služeb, který podporuje kvalitu života nevyléčitelně nemocných.

Praktikuje holistický (celostní) přístup k nemocnému, při kterém zajišťuje kompletní ošetřovatelský, psychologický, sociální a duchovní komfort.

Nabízí podpůrný systém, umožňující žít plně až do konce.

Služby, které poskytujeme: 

  • sociálně – právní pomoc ve změněné životní situaci
  • upevňování a narovnávání sociálních vazeb mezi klientem a jeho rodinou
  • pomoc při hledání odpovědí na nejtěžší otázky života a smrti
  • odlehčovací služby
Ověřená firma

Kontaktovat firmu